Vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 2,28 triệu đồng/lượng