Vàng trong nước giậm chân tại chỗ, thế giới thiết lập tuần giảm thứ 4 liên tiếp | Tập đoàn Phú Quý

Vàng trong nước giậm chân tại chỗ, thế giới thiết lập tuần giảm thứ 4 liên tiếp