Vàng trong nước giảm mạnh về gần ngưỡng 36 triệu đồng/lượng