Vàng trong nước giảm mạnh về gần ngưỡng 36 triệu đồng/lượng | Tập đoàn Phú Quý

Vàng trong nước giảm mạnh về gần ngưỡng 36 triệu đồng/lượng