Vàng trong nước: Người mua thận trọng, người bán dè dặt