Vàng trong nước rút ngắn khoảng cách với thế giới về 2,4 triệu đồng/lượng