Vàng trong nước tăng 70 nghìn đồng/lượng | Tập đoàn Phú Quý

Vàng trong nước tăng 70 nghìn đồng/lượng