Vàng trong nước tăng nhưng chỉ bù được những gì đã mất trong phiên hôm qua