Vàng trong nước tuần qua: Giai điệu trầm lắng vẫn được ưa chuộng