Vàng trong nước tuần qua: Sức hấp dẫn chỉ ở mức trung bình