Vàng trong nước tuần qua: Tết cũng “chẳng ăn thua”