Vàng trong nước tuột mất đà tăng, nhà đầu tư vẫn e dè