Vàng trong nước: Vẫn lưỡng lự quanh ngưỡng 36,8 triệu đồng/lượng