VnIndex tăng mạnh, nhà đầu tư thờ ơ với vàng | Tập đoàn Phú Quý

VnIndex tăng mạnh, nhà đầu tư thờ ơ với vàng