Tiêu chuẩn đánh giá kim cương 4Cs- Color (Màu sắc)

13/08/2015 - Tư vấn

Có 4 yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của kim cương gọi tắt là tiêu chuẩn 4C đó là  trọng lượng (Carat), màu sắc (Color), độ sạch (Clarity) và tỷ lệ cắt mài (Cut).  Yếu tố Color - Màu sắc là yếu tố quan trọng đầu tiên để đánh giá giá trị của viên kim cương.

Pages