Kim cương - Yếu tố đánh giá 4Cs

03/08/2015 - Tư vấn

Kim cương là một loại đá quý xuất hiện trong thiên nhiên dưới nhiều dạng đá màu khác nhau.Thực tế, những viên kim cương xuất hiện trong tự nhiên sau khi mài thường là có các màu từ trắng đến vàng.

Pages