Phú Quý tuyển dụng vị trí Kế toán thuế

06/08/2019 - Tuyển dụng

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cần tuyển gấp vị trí Kế toán thuế cụ thể như sau:

TẬP ĐOÀN PHÚ QUÝ TUYỂN VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

22/07/2019 - Tuyển dụng

Với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần các bạn tại vị trí sau: CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

TẬP ĐOÀN PHÚ QUÝ TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

18/07/2019 - Tuyển dụng

Với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần các bạn tại vị trí sau: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

TẬP ĐOÀN PHÚ QUÝ TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

18/07/2019 - Tuyển dụng

Với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần bạn tại vị trí sau: Chuyên viên Digital Marketing

Phú Quý tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng

05/06/2019 - Tuyển dụng

Với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần các bạn tại Vị trí: KẾ TOÁN TRƯỞNG (Tại HN: số lượng 01 Nam/Nữ)

TẬP ĐOÀN PHÚ QUÝ TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

21/05/2019 - Tuyển dụng

Với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần các bạn tại vị trí sau: TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Phú Quý tuyển dụng vị trí Trưởng phòng thiết kế trang sức

08/04/2019 - Tuyển dụng

Với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần các bạn tại Vị trí: TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ TRANG SỨC (Tại HN: số lượng 01 Nam/Nữ)

TẬP ĐOÀN PHÚ QUÝ TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH WEBSITE

01/04/2019 - Tuyển dụng

Với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần các bạn tại vị trí sau: LẬP TRÌNH WEBSITE

Tập Đoàn Phú Quý tuyển dụng Nhân viên thiết kế 3D

26/03/2019 - Tuyển dụng

Với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần các bạn tại vị trí sau: Nhân viên thiết kế 3D

TẬP ĐOÀN PHÚ QUÝ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

08/11/2018 - Tuyển dụng

Với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần các bạn tại vị trí sau: Kê Toán Kho

Pages